Thường làm như sau đối với 1 site mới: Các bác vào indexkings.com, paste cái url của các bác vào, xong ấn cái nút RAPID INDEX rồi bỏ đó đi nhậu, nó sẽ submit site các bác lên khoảng 15,000 sites (site chủ yếu là site whois & stat) để google biết vào site các bác index cho nó nhanh (submit xong cái nào nó sẽ ping luôn cho các bác, quá tiện lợi).

Lưu ý: FREE nhé các bạn, nhưng sau khi ấn cái nút đó thì các bạn phải để browser mở nhé, đừng có đóng lại vì nó chỉ tiếp tục submit nếu browser các bác vẫn còn mở. Chủ yếu là vì lâu lâu nó sẽ hiện 1 số quảng cáo về dịch vụ của nó (dĩ nhiên, nó phải kiếm cái gì đó để sống mà nên nó sẽ cần browser của các bác ở tình trạng mở

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here