Thấy anh em có nhiều vps linux, mà toàn đi cài cpanel, chủ yếu là trail, được 1 tháng là không vô được.
Hôm nay mình hướng dẫn các bạn  cài đặt 1 control quản trị miễn phí Kloxo.

hypervm

Demo cho đã cái tay, thỏa con mắt:
http://demo.kloxo.com:7778/login/
Yêu cầu hệ thống:
Một dedicated Server hoặc máy ảo server (VMware, Vitualbox) chạy hệ điều hành CentOS hoặc Red Hat EL (Version 5.1++). Tại thời điểm này chỉ hỗ trợ hệ thống 32 bit
Tối thiểu 256 Mb RAM.
Tối thiểu 2Gb ổ cứng cho Kloxo và các dịch vụ liên quan
Trước khi bắt đầu:
Bạn cần disable SELinux bằng việc sử file /etc/sysconfig/selinux và thay đổi dòng selinux=disabled.
Khi dó bạn phải chạy lệnh với quyền root để vô hiệu hóa SELiux
# su – root
# setenforce 0
Hãy chắn chắn răng cổng 7778 và 7777 được mở trên firewall.
Cài đặt Kloxo
* Nếu server chưa cài đặt Mysql, thì chạy lệnh
# su – root
# wget http://download.lxlabs.com/download/…tall-master.sh
# sh ./kloxo-install-master.sh

* Nếu server đã cài đặt Mysql thì chạy lệnh sau:
# su – root
# wget http://download.lxlabs.com/download/…tall-master.sh
# sh ./kloxo-install-master.sh –db-rootpassword=PASSWORD

Quản lý server:
Sau khi kloxo được cài đặt, vào trang quản lý qua địa chỉ: http://ip-may-chu:7778
User: admin
Pass: admin
Chi tiết xem thêm tại trang chủ:
http://www.lxcenter.org/software/kloxo/
http://wiki.lxcenter.org/Kloxo+Installation+Guide

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here