Chuẩn bị tên miền và Host

Để cài WordPress trên host bạn cần có tên miền và hosting, đây là 2 thứ mà bạn cần phải mua để website của bạn có thể hoạt động được trên môi trường Internet.

Nếu bạn chưa biết về tên miền, hosting và cách mua ở đâu thì có thể xem chi tiết ở đây:

– Tên miền

– Hosting là gì?

Sau khi đã có tên miền và hosting chúng ta  bắt đầu cài đặt WordPress lên host DirectAmin như sau:

Bước 1 : Đăng nhập hệ thống quản trị Hosting của bạn thông qua trình duyệt Web

Trên giao diện Domain tìm mục Your Account –> Click “File Manager”

Bước 2 : Upload mã nguồn lên host

Click vào “Upload file to current directory”

Chọn tệp tin upload lên host

Click “Upload” để upload tập tin

Bước 4 : Tạo database MySQL trên DirectAdmin

Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” -> “MySQL Managermant”

Click “Create new Database”

Điền thông số cần thiết -> Click “Create” để hoàn tất

  • Database Name : tên database
  • Database Username : tên user trên database
  • Username Password : mật khẩu user
  • Confirm Password : xác nhận lại mật khẩu

Bước 5 : Tiến hành cài đặt WordPress trên host với dabatase vừa tạo

Bước 5.1 : Tiến hành sửa tập tin “wp-config-sample.php” và đổi tên thành “wp-config.php”

Mở tập tin wp-config-sample.php với chình xoạn thảo văn bản và điền vào các thông tin của cơ sở dữ liệu.

cai dat wordpress 7

Sau khi sửa nội dung đổi tên file thành “wp-config.php”

Bước 5.2 : Cài đặt WordPress lên host

Trên trình duyệt web ta truy cập vào thư mục “/wp-admin/install.php”

Giao diện cài đặt WordPress

Ta tiến hành khai báo thông tin để cài đặt WordPress -> Click “Cài đặt WordPress”

Cài WordPress trên host Direct Admin 1

Site Title : Tiêu đề của Site

Tên đăng nhập : user đăng nhập vào hệ thống

Password,Twice : Mật khẩu cho user

Cài WordPress trên host Direct Admin thành công

Giao diện WordPress

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here