Đầu tiên: Bạn tạo một project như hình dưới.

– Gồm có index.html

[​IMG]

Ở file index.html bạn cần chú dến 2 vị trí quan trọng:
Thứ nhất ở thẻ <head> bạn cần có đoạn code như sau để lấy thư viện Bootstrap

Mã:
<!-- Meta Responsive -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="http://getbootstrap.com/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="http://getbootstrap.com/examples/navbar-fixed-top/navbar-fixed-top.css" rel="stylesheet">
  <!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]-->
  <script src="./js/ie-emulation-modes-warning.js"></script><style type="text/css"></style>
  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->

Trong đó đoạn code:

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>

Đoạn này cho trình duyệt biết trang của bạn có sử dụng Responsive chú ý nhé, đây là điều quan trọng !

Và vị trí thứ 2 là ở dưới cùng trước thẻ đóng </body> (Thật ra thì để ở trên <head> cũng ko sao !)

Mã:
<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="./js/jquery.min.js"></script>
<script src="./js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="./js/ie10-viewport-bug-workaround.js"></script>

Nằm ở thư mục /js

Đoạn code trên gọi 3 file js từ thư mục /js trong project của chúng ta, 3 file này mình đã thêm trong bản Demo mà mình để ở dưới cùng bài. Bạn chỉ cần gọi ra thôi, không cần quan tâm lắm tới 3 file trên, nhưng buộc phải có nhé !

– File style.css

[​IMG]

Bước 2: Bạn thêm đoạn code Menu này vào sau thẻ <body>

[​IMG]

Đây là code html bạn copy vào file /index.html:

Mã:
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
        <span class="sr-only">Đây là menu mobile</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="http://congdongit.org">Cộng Đồng IT</a>
    </div>
    <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse" aria-expanded="false" style="height: 1px;">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active"><a href="./index.html">Home</a></li>
        <li><a href="#">Themes</a></li>
        <li class="dropdown">
          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Plugins<span class="caret"></span></a>
          <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <li><a href="#">Plugins 1</a></li>
            <li><a href="#">Plugins 2</a></li>
            <li><a href="#">Plugins 3</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#">Tools</a></li>
        <li><a href="#">Donate</a></li>
        <li><a href="#">Contact</a></li>       
      </ul>
    </div><!--/.nav-collapse -->
  </div>
</nav>

Bước 3: Thay đổi style của menu ban đầu.

Đây là menu bình thường

[​IMG]

Đây là menu ở chế độ xem mobile

[​IMG]

Để có được style như trên

Bạn copy đoạn code css sau vào file /css/style.css:

Mã:
.navbar-default {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  border-color: #FFF;
}

.navbar-default .navbar-brand {
  color: #FFF;
}

.navbar-default .navbar-brand:hover {
  color: #FFB800;
}

.navbar-default .navbar-nav > .active > a {
  color: #FFF;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.navbar-default .navbar-nav > li > a {
  color: #999;
}

.dropdown-menu > li > a,
.navbar-default .navbar-nav > li > a:hover,
.navbar-default .navbar-nav > li > a:focus,
.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:hover,
.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:focus {
  color: #FFF;
}

.navbar-default .navbar-nav > .open > a,
.navbar-default .navbar-nav > .open > a:hover,
.navbar-default .navbar-nav > .open > a:focus {
  color: #555;
  background-color: #e7e7e7;
}

.dropdown-menu {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
}

.dropdown-menu > li > a:hover {
  color: #555!important;
}

@media (max-width:768px){
  .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu> li > a:hover,
  .dropdown-menu > li > a:hover {
    color: #FFF!important;
  }
}

Như vậy chúng ta đã có một Menu Responsive với thư viện Bootstrap – Fixed navbar rất đẹp mắt và tiện lợi, có thể tùy biến theo thiết bị xem của người dùng.

Xem Demo | Donwload Demo

Mọi thông tin hoặc yêu cầu hướng dẫn các bạn hãy đăng tại Cộng Đồng IT để nhận được hướng dẫn nhé !

Chúc các bạn thành công !

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here