Giới thiệu mã nguồn mở PrestaShop

bài trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về mã nguồn PrestaShop cùng những lợi ích của nó. Và để giúp các bạn upload và download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin một cách dễ dàng nhất. Mời các bạn cùng theo dõi các bước ở bài viết dưới đây.

Tham khảo Giới thiệu mã nguồn mở PrestaShop

Bước 1: Download PrestaShop

Trang chủ: https://www.prestashop.com/en

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn START NOW

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn DOWNLOAD NOW

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Download thành công

Bước 2: Upload source code lên Host DirectAdmin

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Login vào host DirectAdmin

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn File Manager

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn Domain

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn thư mục domain mà bạn muốn upload source code vào

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn public_html

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn Upload files to currnent directory

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn Choose File

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Upload thành công

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn  Extract để giải nén source code

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Chọn Extract

Hướng dẫn Upload và Download mã nguồn PrestaShop trên DirectAdmin

Giải nén thành công

Chúc các bạn thành công!

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here