Nhóm phát triển joomla vừa công bố bản nâng cấp 1.7.4 nâng cấp bảo mật, có 4 vấn đề bảo mật đc nâng cấp trong phiên bản này

security_release

Xong nhóm phát triển vẫn khuyên người dùng Joomla nâng cấp phiên bản mới nhất để đc hỗ trợ tốt nhất, vì Joomla 1.7 đã kết thúc chu kỳ của nó vào ngày 24/2/2012

Download

– Tải về Joomla! 1.7.4 tại đây

– Tải bản nâng cấp cho Joomla! 1.7.3 trở xuống tại đây

Hướng dẫn nâng cấp: sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu và toàn bộ file trong trang web của bạn, sau đó tải về bản nâng cấp tương ứng với phiên bản Joomla mà bạn đang có, giải nén và chép đè các file cũ bằng các file mới.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here