Nhiều trường hợp sau khi cài WAMPP thì bị xung đột port khiến cho Localhost không thể hoạt động. Nhằm khắc phục vấn đề này chúng ta chỉ cần làm một bước đởn giản là đổi lại port cho WAMPP từ :80 sang một port khác chưa được sử dụng.

Đầu tiên, bạn khởi động WAMPP lên, sau khi thấy biểu tượng WAMPP hiện lên ở góc phải màn hình, bạn nhấp chuột trái vào chon Apache -> httpd.conf

Đổi port WampServer

Hoặc bạn có thể tìm file httpd.conf theo đường dẫn C:/wamp/bin/apache/apache2.4.9/conf

Bạn mở file httpd.conf  bằng Notepad++ sau đó tìm đến dòng:

Listen 0.0.0.0:80
Listen [::0]:80

Sửa thành :

Listen 0.0.0.0:8080
Listen [::0]:8080

Bạn có thể xem hình sau khi đổi port

Đổi port WampServer

Sau đó lưu file httpd.conf  lại. Restart lại WAMPP bằng cách chọn vào biểu tượng WAMPP , chọn Restart All Services

Như vậy là bạn có thể vào được localhost bằng đường dẫn mới là http://localhost:8080 thay vì http://localhost:80

Đổi port WampServer

Kết luận: Trên đây là hướng dẫn cách đổi port WampServer thành 8080, bạn cũng có thể đổi port tùy theo ý bạn miễn sao dể nhớ là được. Một số trường hợp khi đổi port xong mà vẫn không hoạt động thì bạn liên hệ với bloghosting.vn để được hổ trợ.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here